Впровадження НАССР на рибопереробному підприємстві

Впровадження НАССР на рибопереробному підприємстві

Система НАССР обов’язкова до впровадження на рибному підприємстві,
якщо організація займається не тільки розведенням та виловом риби, а й її
переробкою.

Почати впровадження системи доцільно з діагностичного аудиту
підприємства – перевірки на відповідність законодавчим вимогам всіх
технологічних процесів та документації.
Після визначення та усунення всіх невідповідностей можна починати
впровадження принципів НАССР в діяльність організації:

 • Провести аналіз ризиків (небезпечних факторів)
 • Встановити критичні точки контролю (КТК)
 • Встановити критичні границі для кожної КТК
 • Встановити процедури нагляду за КТК
 • Розробити коригуючі дії для усунення невідповідностей
 • Вести актуалізовану документацію по фіксуванню необхідних
  параметрів
 • Встановити процедури документування та перевірки
  ефективності системи.

Переваги системи НАССР для рибної промисловості полягають в
профілактичному характері дій, не вимагаючи значних капіталовкладень.
Система дозволяє зосередитись на безпечності кінцевого продукту
попереджуючи невідповідності на ранніх етапах.
На сьогодні функціонування системи НАССР в організаціях з виробництва
та реалізації рибопродуктів вимагають більше 40 країн світу.
Консультанти «Укрспецагропродукт» розроблять для рибопереробних
підприємств процедури системи, проведуть навчання персоналу, допоможуть
в роботі над невідповідностями та проведенню внутрішнього аудиту
підприємства.

На всі питання, які виникнуть в процесі відбору Ви можете отримати відповідь