Для чого впроваджувати ISO 9001?

Для чого впроваджувати ISO 9001?

Якість продукції чи послуг, в умовах світового ринку – це важливий критерій при виборі потенційного бізнес-партнера.

Системі менеджменту якості ISO 9001 дає можливість організації оптимізувати діяльність застосувавши процесний підхід, визначити цілі та критерії, оцінити ефективність використовуваних засобів.

Система менеджменту якості - це робота організації на попередження, що передбачає планування дій до виникнення ризиків.

Впровадивши систему в діяльність, Ви отримуєте переваги при участі в тендерах, можливість співпраці з іноземними компаніями, поліпшення іміджу, зниження витрат на усунення браку.

Система ISO 9001 - це не якість послуги або товару, це показник рівня організованості процесів, що дозволяє гарантувати відповідність послуги або товару вимогам замовника.

Тільки результативно функціонує система ISO 9001 може принести відчутні переваги організації.

На всі питання, які виникнуть в процесі відбору Ви можете отримати відповідь