GMP Plus

GMP Plus

Компанія «УСАП» пропонує комплекс послуг з розробки та впровадження системи менеджменту безпечності кормів та кормових інгредієнтів GMP Plus: від лабораторних досліджень продукції або сировини до підготовки документації системи менеджменту, супровід під час сертифікації. Експерти «УСАП» допоможуть впровадити ланцюгову модель схеми сертифікації GMP Plus, що охоплює завдання забезпечення якості та безпеки на кожному етапі циклу виробництва та постачання кормів або кормових інгредієнтів:

  • вибір та оцінка постачальників;
  • логістика та зберігання сировини;
  • виробництво та переробка;
  • зберігання та транспортування готової продукції.


Етапи впровадження системи менеджменту GMP Plus

Діагностика підприємства. Експерти УСАП проведуть діагностичний аудит з метою оцінки вихідного стану системи менеджменту, виявлення невідповідностей, ознайомлення з особливостями діяльності.

Підготовка персоналу. Тренінги та семінари для персоналу підприємства, відповідального за впровадження та підтримку системи менеджменту.

Розробка документації. Експерти УСАП розроблять пакет документації системи менеджменту безпечності кормової продукції.

Інтеграція системи. Впровадження розробленої системи менеджменту та тестування її ефективності.

Внутрішній аудит. Експертна оцінка коректності впровадження системи менеджменту, виявлення невідповідностей та розробка рекомендацій щодо їх усунення.

Супровід під час сертифікації. Підготовка пакета заяви на сертифікацію системи менеджменту, аудит акредитованим органом з оцінки відповідності.

Отримання сертифіката. Обробка зауважень від аудиторів сертифікаційного органу, розробка коригувальних заходів для отримання позитивного рішення про видачу Сертифіката.

Переваги впровадження системи менеджменту безпечності кормів GMP Plus

В умовах активно зростаючої конкуренції, кожному підприємству, що бажає займати міцну позицію на ринку, мати стабільний та зростаючий прибуток, необхідно працювати над забезпеченням високої якості та безпечності продукції.

Впровадження системи менеджменту та сертифікація у схемі GMP Plus – один з найефективніших інструментів для виробників або постачальників кормів та кормових інгредієнтів на шляху до конкурентних переваг.

Працююча та сертифікована система менеджменту GMP Plus:

  • відкриє можливості для розширення партнерства на міжнародні ринки;
  • підвищить інвестиційну привабливість підприємства, довіру до продукції та бренду;
  • дозволить продемонструвати відповідність вимогам державних наглядових органів, що є перевагою під час участі у тендерних закупівлях.


Лабораторні дослідження якості та безпечності кормових інгредієнтів та сировини

Компанія «УСАП» також пропонує послуги з дослідження показників якості та безпечності кормової сировини у власній акредитованій лабораторії. Протоколи випробувань, видані лабораторією УСАП, визнаються як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку.

Лабораторні дослідження вхідної сировини дозволять впевнитися в надійності постачальників, виключити ризики безпечності та якості, пов'язані з невідповідністю сировини встановленим вимогам. Це є одним із ключових принципів, на яких будується ланцюг контролю безпечності та якості GMP Plus, та дозволяє забезпечити відповідність нормам усіх критеріїв готової продукції на виході.

Для детальної консультації з питань розробки та впровадження системи менеджменту GMP Plus, щодо лабораторних випробувань, або з будь-яких інших питань забезпечення безпеки кормової продукції, заповніть заявку на нашому сайті або зв'яжіться з менеджером за вказаними номерами телефону. Працюємо з підприємствами по всій Україні.

Замовте послугу просто заповнивши форму